Meble pracownicze - SVENBOX CLASSIC VIK_C

SVENBOX CLASSIC VIK_C

Meble biu­rowe SVENBOX  CLASSIC VIK_C to biurka  skła­da­jące się ze sta­bil­nej pod­stawy opartej o aluminiową nogę oraz gru­bego blatu zabez­pie­czo­nego obrze­żem PVC 2mm. Pre­cy­zja wyko­na­nia gwarantuje wieloletnią trwałość. Ergo­no­miczne biurka w połą­cze­niu z kon­te­ne­rami two­rzą optymalną powierzch­nię do pracy. Róż­no­rod­ność wymia­rów i kształ­tów bla­tów  pozwala na swo­bodną aran­ża­cję zarówno małych, jak i więk­szych pomiesz­czeń biurowych.


Dostępne kolory

Materiały do pobrania

olcha

svenbox classic vik_c

calvados

svenbox classic vik_c

Cennik

svenbox classic vik_c

Katalog

svenbox classic vik_c

Galeria wizualizacji SVENBOX CLASSIC VIK_C