SVENBOX CLASSIC EKO C

SVENBOX CLASSIC EKO C

Meble pracownicze - SVENBOX CLASSIC EKO_C SVENBOX CLASSIC EKO_C Meble biu­rowe SVENBOX CLASSIC EKO_C to biurka o kon­struk­cji pły­to­wej, skła­da­jące się ze sta­bil­nej pod­stawy oraz gru­bego blatu zabez­pie­czo­nego obrze­żem PVC 2mm. Gwa­ran­tują wie­lo­let­nią trwa­łość i pre­cy­zję wyko­na­nia. Ergo­no­miczne biurka w połą­cze­niu z kon­te­ne­rami two­rzą funkcjonalną powierzch­nię do pracy.  Róż­no­rod­ność wymia­rów i kształ­tów bla­tów w połą­cze­niu z pro­stotą i funk­cjo­nal­no­ścią pozwala na dowolną aran­ża­cję zarówno małych, jak i więk­szych pomiesz­czeń biurowych. Dostępne kolory Materiały do pobrania olcha svenbox classic eko_c calvados svenbox classic eko_c Cennik svenbox classic eko_c Katalog svenbox classic eko_c Galeria wizualizacji SVENBOX CLASSIC EKO_C Meble z tej samej kategorii SVENBOX CLASSIC EKO C SVENBOX CLASSIC VIK C SVENBOX CLASSIC ART C SVENBOX INVEST EKO I SVENBOX INVEST VIK I SVENBOX INVEST ART I MDD DRIVE MDD OGI Y MDD OGI N MDD OGI V MDD OGI Q MDD OGI A MDD OGI U MDD ERGONOMIC MASTER MDD ALFA MDD YAN C MDD YAN M MDD YAN T MDD YAN...
SVENBOX CLASSIC VIK C

SVENBOX CLASSIC VIK C

Meble pracownicze - SVENBOX CLASSIC VIK_C SVENBOX CLASSIC VIK_C Meble biu­rowe SVENBOX  CLASSIC VIK_C to biurka  skła­da­jące się ze sta­bil­nej pod­stawy opartej o aluminiową nogę oraz gru­bego blatu zabez­pie­czo­nego obrze­żem PVC 2mm. Pre­cy­zja wyko­na­nia gwarantuje wieloletnią trwałość. Ergo­no­miczne biurka w połą­cze­niu z kon­te­ne­rami two­rzą optymalną powierzch­nię do pracy. Róż­no­rod­ność wymia­rów i kształ­tów bla­tów  pozwala na swo­bodną aran­ża­cję zarówno małych, jak i więk­szych pomiesz­czeń biurowych. Dostępne kolory Materiały do pobrania olcha svenbox classic vik_c calvados svenbox classic vik_c Cennik svenbox classic vik_c Katalog svenbox classic vik_c Galeria wizualizacji SVENBOX CLASSIC VIK_C Meble z tej samej kategorii SVENBOX CLASSIC EKO C SVENBOX CLASSIC VIK C SVENBOX CLASSIC ART C SVENBOX INVEST EKO I SVENBOX INVEST VIK I SVENBOX INVEST ART I MDD DRIVE MDD OGI Y MDD OGI N MDD OGI V MDD OGI Q MDD OGI A MDD OGI U MDD ERGONOMIC MASTER MDD ALFA MDD YAN C MDD YAN M MDD YAN T MDD YAN...
SVENBOX CLASSIC ART C

SVENBOX CLASSIC ART C

Meble pracownicze - SVENBOX CLASSIC ART_C SVENBOX CLASSIC ART_C Układy biurek oparte o wspólny stelaż. Z wykorzystaniem kontenerów i paneli tworzą przyjazną przestrzeń biurową. Dostępne kolory Materiały do pobrania olcha svenbox classic art_c calvados svenbox classic art_c cennik svenbox classic art_c Katalog svenbox classic art_c Galeria wizualizacji SVENBOX CLASSIC ART_C Meble z tej samej kategorii SVENBOX CLASSIC EKO C SVENBOX CLASSIC VIK C SVENBOX CLASSIC ART C SVENBOX INVEST EKO I SVENBOX INVEST VIK I SVENBOX INVEST ART I MDD DRIVE MDD OGI Y MDD OGI N MDD OGI V MDD OGI Q MDD OGI A MDD OGI U MDD ERGONOMIC MASTER MDD ALFA MDD YAN C MDD YAN M MDD YAN T MDD YAN...
SVENBOX INVEST EKO I

SVENBOX INVEST EKO I

Meble pracownicze - SVENBOX INVEST EKO_I SVENBOX INVEST EKO_I Meble biu­rowe SVENBOX INVEST EKO_I to biurka o podstawie płytowej tworzące funkcjonalne i ergonomiczne miejsca pracy. Biurka, kontenery i szafy w różnych rozmiarach nadają się do małych i dużych przestrzeni biurowych. Dostępne kolory Materiały do pobrania klon jersay svenbox invest eko_i popiel svenbox invest eko_i orzech nizinny svenbox invest eko_i buk svenbox invest eko_i Cennik svenbox invest eko_i Katalog svenbox invest eko_i Galeria wizualizacji SVENBOX INVEST EKO_I Meble z tej samej kategorii SVENBOX CLASSIC EKO C SVENBOX CLASSIC VIK C SVENBOX CLASSIC ART C SVENBOX INVEST EKO I SVENBOX INVEST VIK I SVENBOX INVEST ART I MDD DRIVE MDD OGI Y MDD OGI N MDD OGI V MDD OGI Q MDD OGI A MDD OGI U MDD ERGONOMIC MASTER MDD ALFA MDD YAN C MDD YAN M MDD YAN T MDD YAN...
SVENBOX INVEST VIK I

SVENBOX INVEST VIK I

Meble pracownicze - SVENBOX INVEST VIK_I SVENBOX INVEST VIK_I Meble biu­rowe SVENBOX INVEST VIK_I to biurka o konstrukcji opartej o metalową nogę. Wyprofilowany kształt biurek wraz z kontenerami tworzą ergonomiczną powierzchnię pracy biurowej. Dostępne kolory Materiały do pobrania klon jersey svenbox invest vik_i popiel svenbox invest vik_i orzech nizinny svenbox invest vik_i buk svenbox invest vik_i cennik svenbox invest vik_i Katalog svenbox invest vik_i Galeria wizualizacji SVENBOX INVEST VIK_I Meble z tej samej kategorii SVENBOX CLASSIC EKO C SVENBOX CLASSIC VIK C SVENBOX CLASSIC ART C SVENBOX INVEST EKO I SVENBOX INVEST VIK I SVENBOX INVEST ART I MDD DRIVE MDD OGI Y MDD OGI N MDD OGI V MDD OGI Q MDD OGI A MDD OGI U MDD ERGONOMIC MASTER MDD ALFA MDD YAN C MDD YAN M MDD YAN T MDD YAN...